Bevordert het welzijn van ouderen in Oss
Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss
Uw Steun ANBI Aanvragen Documenten Projecten Beleid Historie Bestuur Home Contact
© Operart 2016
Waarom een Vriendenstichting. Hoewel ouderen, in het algemeen genomen, financieel meer onafhankelijk zijn dan bij de oprichting van De Vrienden in 1958, is er, ook na de invoering van de Algemene Bijstandswet en de AWBZ, voor sommige ouderen behoefte blijven bestaan aan extraatjes die zij niet uit eigen middelen of andere bronnen konden en kunnen financieren. De huidige veranderingen in de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, zullen die behoefte naar verwachting alleen maar vergroten. Deels lijkt de behoefte terug te keren op grond waarvan de Stichting in 1958 is opgericht. Doelstelling Stichting Vrienden van Ouderenzorg Oss. Sinds 9 april 2010 luidt de doelstelling: “het bevorderen in materiële en immateriële zin van het welzijn van ouderen voornamelijk in de gemeente Oss, waarbij tevens tot het doel behoort het ondersteunen van vrijwilligers die zich voor bedoelde ouderen inzetten”. Middelen van de stichting bestaan uit: a. het vermogen en de opbrengsten daarvan; b. subsidies en donaties; c. schenkingen, legaten en erfstellingen; d. alle andere baten. Privacy Statement
Nieuws Home