© stichting Vrienden Ouderenzorg Oss - Paganinistraat 22 5344 CP Oss - 0412-785111 secretariaat@vriendenouderenzorgoss.nl

Historie

De “Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss”, hierna De Vrienden genoemd, is de rechtsopvolger van de op 11 april 1958 opgerichte Stichting 'Vrienden van Bejaardenzorg', gevestigd te Oss. Deze stichting stelde zich ten doel: a. geldmiddelen aan te trekken bij voorkeur ten behoeve van de financiering van projecten van de “Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss”; b. naar vermogen financiële bijstand te verlenen aan de door de Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss gehuisveste bejaarden, die hieraan behoefte hebben; zulks uitsluitend voor zover het niet mogelijk of, om welke reden ook, niet wenselijk of voor betrokkenen hard is, dat zij daarvoor hulp van de burgerlijke overheid op grond van de Armenwet inroepen of ontvangen; c. voor zover de Stichting Zorg voor bejaarden Oss zich dit niet zelf kan verschaffen, aan deze stichting ten behoeve van haar sociaal-culturele werk onder de door haar gehuisvesten financiële middelen te verschaffen. Vanaf haar oprichting heeft de Stichting Vrienden van Bejaardenzorg aan al de genoemde doelstellingen inhoud kunnen geven. Aanvankelijk door sponsorwerving en door de jaren heen door het verkrijgen van erfstellingen en legaten en het voeren van acties heeft de stichting haar vermogen opgebouwd. Uit de opbrengsten daarvan werden aanvankelijk de verblijfskosten betaald voor bejaarden die door de Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss werden gehuisvest, die deze kosten niet zelf konden betalen en die overigens niet voor ondersteuning door de burgerlijke overheid in aanmerking kwamen. Na de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in 1968 kwam de invulling van deze doelstelling feitelijk te vervallen. Sinds die tijd heeft de stichting Vrienden van Bejaardenzorg met regelmaat jaren achtereen activiteiten van de Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss op sociaal cultureel gebied financieel ondersteund. Ook zijn aan de Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss leningen verstrekt om uitbreiding van de zorgcapaciteit mede mogelijk te maken. De huidige 'Stichting Brabant Zorg” is de rechtsopvolger van de “Stichting Zorg voor Bejaarden te Oss”.

Historie

Welkom op de website van de stichting Vrienden Ouderenzorg Oss. Hier vindt u informatie over onze stichting, haar doelstelling en hoe u subsidie kunt aanvragen voor uw activiteit ten behoeve van het welzijn van ouderen in de gemeente Oss.
Welkom op de website van de stichting Vrienden Ouderenzorg Oss. Hier vindt u informatie over onze stichting, haar doelstelling en hoe u subsidie kunt aanvragen voor uw activiteit ten behoeve van het welzijn van ouderen in de gemeente Oss.
V.O.O. 2020
Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss