© stichting Vrienden Ouderenzorg Oss - Paganinistraat 22 5344 CP Oss - 0412-785111 secretariaat@vriendenouderenzorgoss.nl
V.O.O. 2020

Welkom

Welkom op de website van de stichting Vrienden Ouderenzorg Oss. Hier vindt u informatie over onze stichting, haar doelstelling en hoe u subsidie kunt aanvragen voor uw activiteit ten behoeve van het welzijn van ouderen in de gemeente Oss.

Wat is welzijn voor ouderen?

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen, zelfstandig blijven en zelf de richting van hun leven bepalen. Om die zelfstandigheid te bevorderen en om deze ouderen te stimuleren te blijven deelnemen aan de maatschappij, bieden (zorg)organisaties vaak een breed pallet van activiteiten aan. Toch zijn er soms lacunes. De stichting Vrienden Ouderenzorg Oss (V.O.O.) kan hier voor de ouderen inwoners van de gemeente Oss een aanvulling op geven.

Waarom een vriendenstichting?

Hoewel ouderen, in het algemeen genomen, financieel meer onafhankelijk zijn dan bij de oprichting van De Vrienden in 1958, is er, ook na de invoering van de Algemene Bijstandswet en de AWBZ, voor sommige ouderen behoefte blijven bestaan aan extraatjes die zij niet uit eigen middelen of andere bronnen konden en kunnen financieren. De huidige veranderingen in de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, zullen die behoefte naar verwachting alleen maar vergroten. Deels lijkt de behoefte terug te keren op grond waarvan de Stichting in 1958 is opgericht.

Doelstelling Vrienden Ouderenzorg Oss

Sinds 9 april 2010 luidt de doelstelling: “het bevorderen in materiële en immateriële zin van het welzijn van ouderen voornamelijk in de gemeente Oss, waarbij tevens tot het doel behoort het ondersteunen van vrijwilligers die zich voor bedoelde ouderen inzetten”.
Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss

Middelen van de stichting bestaan uit:

a. het vermogen en de opbrengsten daarvan; b. subsidies en donaties; c. schenkingen, legaten en erfstellingen; d. alle andere baten.